Energy Responsibility

Motron A/S is a distributor of sensor electronics, while Eltwin A/S is a manufacturing company that develops, produces and sells electronics components for automation.

The raw materials comprise components, printed circuit boards, items produced to drawing and chemicals. The products shall typically be packaged with a user guide in the packaging and shipped to an OEM customer.

Eltwin Group wants to continuously identify the possibilities for more energy and environment-friendly production. Eltwin Group will therefore implement proposals that ensure a leading position with regard to energy efficiency and the least possible environmental impact, if these proposals prove to be profitable to implement.

We are responsibility for: 

Ensuring that information and all necessary resources are available in order to be able to meet the objectives and targets

Selecting one or more areas for a particularly thorough energy review at regular intervals


Focussing on energy consumption for new investments and reconstructions


Registering energy consumption and developing usable KPI's


To make visible the energy consumption of the individual employees and, together with them, clarify how they can affect the energy consumption without burdening production


Motivating employees to put forward proposals that can help to reduce energy consumption


The Eltwin Group complies with relevant legislation and regulatory requirements in the field of energy and other regulations which the company has endorsed.

 

Ansvarlig energiledelse

I Eltwin Group ønsker vi en stadig optimering af vores energi- og miljøvenlige produktion. Derfor gennemfører vi løbende rentable tiltag, som sikrer os en førende position med hensyn til energieffektivitet og mindst mulig miljøbelastning.

Vi arbejder for, at

 • information og alle nødvendige ressourcer er tilgængelige for at målsætning og mål kan opfyldes.
   
 • udvælge et eller flere områder til en særlig grundig energigennemgang med jævne mellemrum.
   
 • fokusere på energiforbruget ved nyinvesteringer og ombygninger.
   
 • registrere energiforbruget og udarbejde brugbare KPI’er.
   
 • synliggøre og optimere energiforbruget for den enkelte medarbejder.
   
 • motivere medarbejderne til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.


Eltwin Group overholder relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på energiområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig.


 

Energy Target

Eltwin will focus on reduction of CO2 emissions throughout the value chain. That is to say that there will not only be a focus on reduction of energy consumption in production but also in the products’ energy consumption, transport of the products, employees’ travel activities and similar. Objectives and activities in the area are under preparation.

 

Energimål

Eltwin har fokus på reduktion af CO2 udledningen i hele værdikæden. Det gælder både reduktion af energiforbruget i produktionen, produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter mv.