UL

As a Danish manufacturer of motor controllers and electronic contactors, Eltwin has been categorized in accordance with UL 508 (UL Standard for Safety for Industrial Control Equipment). UL 508 defines the requirements for the start, stop, regulation control and protection of electric motors and associated equipment. We have also elected to have our products tested in accordance with Canadian safety standards. We have therefore been granted permission to equip our products with the "C UL US LISTED" mark.

 

3 types of certification

One often refers to a product as "UL-approved", but this is actually incorrect. One must instead refer to the types of certification, which are

1. UL Listed

2. UL Classified

3. UL Recognized Component

 

The marking indicates which type of certification the product has.

UL is exclusively a product certification, which is why the products are subject to inspection. In order to check that the certified products continue to fulfil the safety requirements placed upon them, UL regularly carries out unannounced factory visits, including inspection of production and testing, and has the authority to take samples for testing in its own laboratories.

As supplier to Eltwin's UL approved products, you will be asked to supply documentation for approval, e.g a CoC.

 

UL

Som dansk producent af motorkontrollers og elektroniske kontaktorer er Eltwin blevet kategoriseret under UL 508 (UL Standard for Safety for Industrial Control Equipment). UL 508 definerer de krav, der omhandler start, stop, reguleringskontrol og beskyttelse af elektriske motorer og tilsvarende udstyr. Vi har også valgt at vores produkter bliver testet efter de canadiske myndighedskrav. Vi har derfor opnået tilladelse til at forsyne vore produkter med ”C UL US LISTED” mærket.

3 typer af certificering

Oftest omtaler man et produkt som "UL-godkendt", men godkendt (approved) er en fejlagtig benævnelse. For at være korrekt skal man henvise til den gældende type af certificering, som lidt frit kan oversættes til:

1. Listing (UL Listed)
2. Klassificering (UL Classified)
3. Anerkendt komponent (UL Recognized Component)

Mærket angiver, hvilken type certificering produktet har.

UL er udelukkende en produktcertificering, hvorfor produkterne er underlagt inspektion. For at kontrollere at certificerede produkter forsat opfylder de stillede sikkerhedskrav, laver UL regelmæssigt uanmeldte fabriksbesøg, hvor man inspicerer produktion og prøvning og eventuelt tager produktprøver for testning i egne laboratorier.

Som leverandør til Eltwins UL godkendte produkter vil man blive bedt om at levere dokumentation for godkendelsen feks. en CoC.