Eltwin A/S deltager i bæredygtighedsprojekt!

Formålet med projektet er at styrke SMV’ers udvikling i en bæredygtig retning – økonomisk, socialt og miljømæssigt. I løbet af projektet vil virksomhederne øge deres kompetenceniveau, udvikle og videreudvikle effektive, bæredygtige forretningsmodeller, og bliver klogere på hvordan de kan opnå konkurrencefordele og bedre bundlinje. Med deres deltagelse bidrager virksomhederne også til at skabe et fundament af detailviden om SMV’ers arbejde med bæredygtighed. Projektet undersøger hvordan arbejdet med bæredygtighed foregår i SMV’er, hvad det konkret handler om og indebærer samt hvilke muligheder og værdiskabelse, det kan åbne for. Fokus vil være på de interne forhold og processer i virksomheden, og på hvad der skal til og kræves for at komme videre med arbejdet.

http://bismv.dk/deltagere/

Læs mere om CSR